Norsk Norsk tekst
English English text


Sammensetning

 

Anders Heen (leder)

Norsk Landbruksrådgivning

Vara: Lars Martin Hagen

Fylkesmannen i Hedmark

 

Siri Steudel (nestleder)

Patentstyret

Vara: Marie Smukkestad

Patentstyret

 

Tor Lunnan

Bioforsk Øst, Løken

Vara: Oddbjørn Kval-Engstad

Hedmark Landbruksrådgivning

 

Sidsel Bøckman

Norsk Gartnerforbund

Vara: Sissel Torre 

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

 

Unni Abrahamsen

Bioforsk Øst, Apelsvoll

Vara: Jon Randby

Fylkesmannen i Vestfold

 

Harald Volden

TINE Rådgiving

Vara: Morten Lillemo

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

 

Einar Kiserud

Norsk Landbruksrådgivning Sørøst

Vara: Borghild Glorvigen

Norsk Landbruksrådgivning